University of Gothenburg

Typografisk Vikgubbe

Workshop, 23/11 15:00-17:00

Venue: Sjumilaskolan

Read plus-large

Typografisk Vikgubbe

Workshop
Lördag 25/11, 11:00-13:00
Sjumilaskolan
Språk: Svenska /engelska
Ålder: 6 år och uppåt

Under denna workshop kommer vi ge alfabetet och dess bokstäver ett nytt utseende,
genom tekniken ‘typografisk vikning’! Denna teknik introducerar ett sätt att kollektivt
designa individuella bokstavsformer.
Workshopen hålls av Felicia Bjärmark Esbjörnsson och är öppen för barn 6 år och äldre,
samt vuxna!

—–

Typographic Folding

Workshop
Saturday 25th, 11:00-13:00
Sjumilaskolan
Language: Swedish / english
Age: 6+

In this workshop we will give the alphabet and its letters a new look through the technique
of ‘typographic folding’! This technique introduces a way of collectively designing
individual letterforms.

The workshop is held by Felicia Bjärmark Esbjörnsson and is open to children, aged 6+,
and adults alike!

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.