University of Gothenburg

ABOUT

OW BAMA – AN EXHIBITION DISPLAYING AN ECOLOGY OF KNOWLEDGE PRESENTED THROUGH MULTIPLE STAGES.
.
The exhibition at Röhsska museet featuring work from the undergraduate and postgraduate design programmes is seen as an educational resource and a site for continued education. As an arena for showcasing projects, experiments and performances, the graduate exhibition includes a curated programme for visitors of all ages. OW BAMA raises questions concerning the nature of knowledge, where it is produced, how it used and whom it is for? The exhibition offers different routes where visitors can let things happen in their own time, move at their own natural pace. OW BAMA host’s daily workshops and performances with an extensive outreach programme.

.
.

OW BAMA – EN UTSTÄLLNING SOM VISUALISERAR ETT EKOSYSTEM AV KUNSKAPER GENOM FLERA OLIKA SCENER.
.
Examensutställningen på Röhsska museet visar arbeten från kandidat- och masterstudenter från designprogrammet. Utöver att vara en arena för att ställa ut projekt, undersökningar och performance, inkluderar examensutställningen ett curaterat program för alla åldrar och kan därmed förstås som en resurs för fortsatt lärande och allmän fortbildning. OW BAMA ställer frågor som rör kunskapens natur, så som var den är producerad, hur den används och vem den är till för. Utställningen erbjuder besökarna att ta olika vägar där de kan låta saker hända i sin egen naturliga takt och rytm.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.