University of Gothenburg

ABOUT

NIGHT SCHOOL HDK – A FREE PUBLIC SCHOOL TURNING THE UNIVERSITY INSIDE OUT.
.
A learning platform hosting classes, workshops and events on an open access basis. Taken together, the activities of Night School HDK, aspire to explore new ideas about teaching and learning and what forms of communal life it may begin to make possible. Classes range from the vocational to the theoretical and are hosted by HDK faculty, students, alumni and external academic and non-academic guests through an open call. The Night School HDK is piloted during the Open Week and beyond will continue to act as an alternative educational platform for students and researchers as well as experimental pedagogies from inside and outside of the University.

Sign-up free to classes or take part on a drop-by basis.

.
.

NIGHT SCHOOL HDK – EN ÖPPEN LÄROPLATS SOM VÄNDER UT OCH IN PÅ UNIVERSITETET
.
Plattformen erbjuder undervisning, klasser, workshops och event – öppna för alla. Night Schools HDKs aktiviteter, stävar tillsammans, efter att utforska nya idéer om undervisning och lärande och vilka nya former av gemenskaper det möjligen kan väcka till liv. Klasserna sträcker sig från praktiska till teoretiska och är arrangerade av HDKs fakultet, studenter, alumner, samt vidare externa akademiska och icke-akademiska gäster genom open call. Night School HDK lanseras inledningsvis under Open Week och kommer fortsättningsvis vara en alternativ utbildningsplattform för studenter och forskare såväl som för experimentella pedagogiker inom och utanför universitetet.

Anmäl dig till kurser eller delta på drop-by basis. Alla programpunkter är gratis.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.