University of Gothenburg

ABOUT

OW DISPLAYS – A CLUSTER OF EXHIBITIONS ON CURATING EDUCATION, LEARNING AND PRACTICE.
.
A series of exhibitions, work-in-progress displays and events from teachers, researchers, technicians, graduate programmes and courses at HDK. OW Displays can be viewed as showroom for creative material practice, digital fabrications and flows of educational resources, open to visitors of all backgrounds. Driven by a desire to explore new ways to display education and practice students and faculty have been encouraged to use Open Week as an accessible display space to highlight the very essence of their learning.

.
.

OW DISPLAYS – ETT KLUSTER AV UTSTÄLLNINGAR OM ATT CURATERA UTBILDNING, LÄRANDE OCH PRAKTIK
.
En serie utställningar, ”work-in-progress”-visningar och event av lärare, forskare, tekniker, alumner och studenter från HDK:s program och kurser. OW Displays kan ses som ett expanderat visningsrum för kreativa materiella praktiker, digitala fabrikationer och flöden av utbildningsresurser, tillgängligt för besökare från alla bakgrunder. Med utgångspunkt i lusten att pröva nya sätt att visualisera utbildning och praktik har Open Week uppmuntrat studenter och anställda vid fakulteten att använda festivalen som ett öppet utställningsrum för att på ett tillgängligt vis belysa och dela med sig av sitt lärande.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.