University of Gothenburg

Touch imagery

Workshop, 24/11 11:00-18:00

Venue: Föreningsgatan 2

Read plus-large

Touch imagery

Workshop
Fredag 24/11, 11:00-18:00
Språk: Svenska / engelska
Föreningsgatan 2

Berörandet är medelpunkten av vårt sociala sensoriska system. Närmare bestämt är det den mänskliga handen som förkroppsligar upptäckten av den egnas relation till världen runtom en själv, till samhället och till varandra. Handen ger uttryck både för intimitet och utforskande – att bli berörd och beröra – samtidigt som det är den enda del av vår kropp som är socialt accepterad att använda för att skapa fysisk kontakt med det främmande. Händerna är sättet vi både metaforiskt och bokstavligen kan få känna varandra. Samtidigt är händerna väldigt individuella, de uttrycker personlighet genom gester, utsmyckningar och social kommunikation. Vissa säger att man till och med kan utläsa en persons öde i dess händer.

Den som ger form, utforskar objekt och material, eller uttrycker sitt hantverk gör det genom sina händer. Mycket av det som uttrycks passerar händerna. Därför bjuder vi in till en drop-in session där deltagarna själva erbjuds att beröra, att bli berörda.

Workshopen hålls av Amina Kadribasic, Victoria Cleverby, Ariana Amacker i samarbete med Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG).

https://www.facebook.com/events/799405553563684/

——–

Touch imagery

Workshop
Friday 24th, 11:00-18:00
Language: Swedish / English
Föreningsgatan 2

Touch is at the epicenter of our social sensory system. Specifically, the human hand embodies the discovery of one’s relation to the world around him/her and to a community and to one another. The hand is both a site of intimacy and exploration – to touch and be touched- and a place on our bodies that is culturally acceptable to make physical contact publically and with a stranger. Hands are a way we metaphorically and literally get feel for one another. They are very individual, revealing of a person’s a personal place and expression of identity, some might say destiny, as well as gesture, adornment, and social communication.

The one that gives form, explore objects and materials, and express his/her craft do so through their hands. A lot of what we express has to pass through the hands. Therefore we are inviting you to a drop-in session where the participants are offered a chance to touch, to be touched.

The workshop is led by Amina Kadribasic, Victoria Cleverby, Ariana Amacker in collaboration with the Association of Swedish Architects in Gothenburg region.

https://www.facebook.com/events/799405553563684/

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.