University of Gothenburg

New Companionships

Exhibition, 20/11 - 25/11

Venue: HDK

Read plus-large

New Companionships

Utställning
Måndag-Lördag
HDK, 505

Traditionellt sett har designer, konsthantverkare och bildlärare utgått från människans behov och förutsättningar i sina praktiker. Men vad händer med dessa göranden när människans självklara plats i centrum ifrågasätts? Vad kan göras för/med en värld fylld av ständigt föränderliga trassel bestående av människor (med eller utan makt), andra djur, växter, ting, materia, teknik, väder och platser? Vilka blir de samhälleliga konsekvenserna av att vi inte bara bättre lär oss att uppmärksamma de ickemänskliga aktörernas förmåga att agera och förändra, utan också erkänner deras rättigheter?

Utställningen New Companionships visar sju projekt genomförda av nuvarande och tidigare HDK-studenter. I samtliga projekt har posthumanistiska perspektiv och begrepp varit uttryckligen eller intuitivt närvarande.

—–


New Companionships

Exhibition
Monday-Saturday
HDK, 505

Designers, craft artists, and art teachers have traditionally placed the conditions and needs of human beings at the core of their practices. But what happens when the central role of the human is being questioned? What can be done for/with a world filled with ever changing entanglements composed of humans (with or without power), other animals, plants, things, matter, techniques, weather, and sites? What are the consequences for society when we not only learn how to pay attention to nonhumans’ abilities to act and create change, but also acknowledge their rights?

The exhibition New Companionships presents seven projects by HDK students and alumni who have all expressively or intuitively employed posthuman perspectives and concepts in their works.

Deltagare/Participants:
Amanda Selinder
Anton Vikström
David Chocron
Karin Granlöf
Kim Björnson
Luca Mariotti
Sara Eva Samuelsson
Tina Lehnhardt

Curator:
Thomas Laurien

The exhibition is organized in collaboration with GUEHN Gothenburg University Environmental Humanities Network

Foto/Photo: Tina Lehnhardt, Kim Björnson, Karin Granlöf, Zuzanna Śledź

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.