University of Gothenburg

The Never-Ending Game

Workshop, 26/11 15:00-17:00

Venue: Röhsska Museet

Read plus-large

The Never-Ending Game

Workshop
Sunday 26th, 15.00-17.00
Röhsska Museum
Language: English
Age: 16 +

The ultimate aim of The Never-Ending Game is to awaken the dormant political animal in
each of us – because the rules of the political game are everyone’s concern in a true
democracy.

Players engage in a series of mini-games, to reconsider the democratic ideal as a practice,
which is as flexible as their own ideas, thoughts and actions allows it to be. Each mini-game
gives players an opportunity to critically reflect on the political realm they live in and to
speculate on what it could become.

The workshop is led by Emmanuel Taillard

—–

The Never-Ending Game

Workshop
Söndag 26/11, 15.00-17.00
Röhsska Museet
Språk: Engelska
Ålder: Från 16 år och uppåt

Det slutgiltiga målet med ‘The Never Ending Game’/’Spelet Som Aldrig Tar Slut’ är att väcka
den slumrande politiska varelsen i var och en av oss – detta då det politiska spelets regler
angår alla i en sann demokrati.

Spelarna engagerar sig i en serie mini-spel, för att tänka om kring demokratiska ideal och
hur dessa utövas, något som är lika flexiblet som deltagarnas egna idéer, tankar och
handlingar tillåter det att vara. Varje minispel ger spelarna ett tillfälle att kritiskt reflektera
över det politiska landskap dom lever i, och öppnar upp för spekulation kring hur det skulle
kunna vara.

Workshopen hålls av Emmanuel Taillard

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.