University of Gothenburg

Stafettaffisch

Workshop, 25/11 11:00-13:00

Venue: Röhsska Museet

Read plus-large

Stafettaffisch

Workshop
Torsdag 23/11, 15:00-17:00
Röhsska
Språk: Svenska
Ålder: Från 6 år och uppåt

Under denna workshop kommer vi kollektivt designa affischer, genom tekniken ‘stafettaffisch’! Tillsammans enas vi först om ett meddelande vi vill kommunicera, för att sedan experimentera kring olika sätt att skapa bokstäver för att föra fram vårt budskap via
affischer!

Workshopen hålls av Felicia Bjärmark Esbjörnsson, och är öppen för barn från 6 år och
uppåt, samt vuxna!

—–

Relay Posters

Workshop
Thursday 23rd, 15:00-17:00
Röhsska
Language: Swedish
Age: 6+

In this workshop we will create collectively designed posters through the technique of the
‘relay poster’! Together we will decide upon a message that we want to communicate,
before experimenting with different ways to create letters and display our message on our
posters!

The workshop is held by Felicia Bjärmark Esbjörnsson and is open to children, aged 6+,
and adults alike!

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.