University of Gothenburg

Spaces in Between, Sjumilaskolan

Workshop, 24/11 14:00-16:00

Venue: Sjumilaskolan

Read plus-large

Spaces in Between

Workshop
Fredag 24/11, 14:00-16:00
Sjumilaskolans Aula
Språk: Svenska och engelska

Upplevelsen av det offentliga rummet kan variera kraftigt beroende på ålder, men är offentliga utrymmen utformade för att bjuda in olika erfarenheter relaterade till ålder?

Spaces in Between är en workshop för både barn och vuxna om att göra förändringar i rummet. Deltagarna undersöker först ålders stereotyper genom collage och diskussioner. De uppmanas sedan att göra tillfälliga ingripanden utifrån en fråga:
Vad skulle du vilja ändra i det här utrymmet?

Spaces in Between workshops kommer att äga rum på Aulan i Sjumilaskolan och i Rhösska museet *.

Workshopen hålls av Marta Szpunar.

* Under hela Open Week Festival är det möjligt att ansluta när man vill och gå igenom workshopen med hjälp av instruktionskort. Designern Marta Szpunar kommer att styra 3 schemalagda workshops och kommer att vara tillgänglig för att ordna ytterligare ledda workshops om så önskas.

—–

Spaces in Between

Workshop
Friday 24th, 14:00-16:00
Sjumilaskolans Aula
Language: Swedish and English

The experience of public space can vary greatly depending on age, but are public spaces designed today to invite different age-related experiences?

Spaces in Between is a workshop for both children and adults about making changes in space. Participants first investigate age stereotypes through collages and discussions. They then are invited to make temporary interventions based on one question:
What would you change in this space?

Spaces in Between workshops will take place in the Aula venue in Sjumilaskolan and in Rhösska Museum*.

The workshop is led by Marta Szpunar

*During the whole Open Week Festival it will possible to drop in and go through the workshop using instruction cards. The designer, Marta Szpunar, will guide 3 scheduled workshops and will be available for arranging additional led workshops if requested.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.