University of Gothenburg

Samtal om unga tjejers plats i det offentliga rummet

Talk, 23/11 16:30-19:30

Venue: Glashuset, Valand

Read plus-large

Samtal om unga tjejers plats i det offentliga rummet

Samtal
Torsdag 23/11, 16:30-19:30
Språk: Svenska
Glashuset, Valands innergård, Chalmersgatan 4

Det finns för få platser i det offentliga rummet för unga tjejer att vistas i. Handlar det om utformning eller livsstil? Hur ska vi göra för att skapa mer jämställda utemiljöer? Vad får det för konsekvenser om unga tjejer inte har en plats i det offentliga rummet? Dessa frågor och många fler kommer vi att prata om under ett samtal mellan en ung tjej, en politiker, en forskare och en praktiker.

Deltagare:
Lejla Kadiric, ledamot i ungdomsfullmäktige för Angered
Cecilia Dalman Ek (S), ordf. i park- och naturnämnden, Göteborgs Stad
Charlotta Thodelius, doktorand, Chalmers tekniska högskola
Angelica Åkerman, arkitekt, White Arkitekter

Då det är begränsat med platser bör du anmäla dej senast den 20 november till [email protected]

Varmt välkomna önskar Kvinnors Byggforum Göteborg samt Sveriges Arkitekter Västra Götaland!

https://www.facebook.com/events/185664718666251/

—–

Talk about young girls’ place in the public space

Talk
Thursday 23rd, 16:30-19:30
Language: Swedish
Glashuset, Valand courtyard, Chalmersgatan 4

There are too few places in the public space for young girls. Is it about design or lifestyle? How do we to create more equal public spaces? What are the consequences if young girls don’t have a place in public space? We will talk about these questions and many more during a conversation between a young girl, a politician, a researcher and a practitioner.

Participants:
Lejla Kadiric, member of the youth council of Angered
Cecilia Dalman Ek (S), chairman of the park and nature committee, Gothenburg City
Charlotta Thodelius, PhD student, Chalmers University of Technology
Angelica Åkerman, Architect, White Architects

As there are only a limited number of seats, please sign up for the event by emailing [email protected] before the 20th november.

Warmly welcome wishes the Women’s Construction Forum Gothenburg and Sweden’s Architects Västra Götaland!

https://www.facebook.com/events/185664718666251/

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.