University of Gothenburg

Places that _______ / Platser som _______

Workshop 22/11 13:00-17:00

Venue: HDK

Read plus-large

Platser som _______.

Anna Hydén and Mattias Gunnarsson
Workshop
Onsdag 22/11, 13:00-17:00
Språk: Svenska och Engelska
HDK

Platsgörande som verktyg för deltagande i det publika rummet

Platser som _______. är en workshop där vi kommer att rita, kartlägga, skriva och gemensamt publicera. Under arbetet kommer deltagarna att arbeta med tankar om plats och det publika rummet genom kartor, bilder, ord och collage. Sidor som produceras kommer att skannas och sättas ihop till ett gemensamt zine som kommer att printas, vikas och häftas under workshopen.

Vi avslutar med release och läsning

Alla deltagare får ett nummer att ta med.

—–

Places that _______.

Anna Hydén and Mattias Gunnarsson
Workshop
Wednesday 22nd, 13:00-17:00
Language: Swedish and English
HDK

Placemaking as tool for participation in public space.

Places that _______. is a drawing, mapping, writing and collaborative publishing workshop in which participants will work with thoughts on public space and place thru drawing maps, images, words and collage.
The created pages will be scanned and set to produce a collaborative zine. At a set time zine is printed on site, then folded and stapled.

End of workshop is Book launch and reading.

All participants get an issue to bring home.

Cat Sims
Gallery plus-large

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.