University of Gothenburg

_OW BAMA

Exhibition, 20/11 -26/11

Venue: Röhsska Museet

Read plus-large

OW BAMA

Utställning
Måndag-Söndag
Röhsska Museet

Utställningen på Röhsska Museet med arbete från kandidat- och masterutbildningen ses som en pedagogisk resurs och en plats för fortsatt lärande. Som en arena för visande av projekt, experiment och performance innehåller avgångsutställningen ett curerat program för besökare i alla åldrar. OW BAMA ställer frågor om kunskapens natur, var den produceras, hur den används och vem den är till för. Utställningen erbjuder olika vägar där besökare kan låta saker hända i sin egen tid, och förflytta sig i sin egen naturliga takt. OW BAMA är värd för dagliga workshops och performance med ett omfattande program.

OW BAMA

Exhibition
Monday-Sunday
Röhsska Museum

The exhibition at Röhsska Museum featuring work from the undergraduate and postgraduate design programmes is seen as an educational resource and a site for continued learning. As an arena for showcasing projects, experiments and performances, the graduate exhibition includes a curated programme for visitors of all ages. The OW BAMA raises questions concerning the nature of knowledge, where it is produced, how it used and whom is it for. The exhibition offers different routes where visitors can let things happen in their own time, move at their own natural pace. OW BAMA hosts daily workshop and performances with a extensive outreach programme.

Gallery plus-large

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.