University of Gothenburg

öppet hus / open house, HDK

Venue: HDK

Read plus-large

ÖPPET HUS/OPEN HOUSE, HDK

Välkommen på Öppet Hus på HDK! Welcome to Open House at HDK!

Program November 11.00 – 18.00

STORA HÖRSALEN/MAIN LECTURE HALL

12.00 + 14.00 – Ulf Dalnäs hälsar besökarna välkomna och introducerar presentationerna/ Ulf Dalnäs welcome all visitors and introduce the presentations.

LÄRARUTBILDNINGEN/TEACHER TRAINING PROGRAMME

STORA HÖRSALEN/MAIN LECTURE HALL 20 min info (information in Swedish)

12.10 + 14.10 Information om lärarutbildningen i Bild och Slöjd (Tarja Häikiö)

Lärare och studenter finns på plats hela dagen i sal 301 (Lilla Hörsalen) och 305 (Slöjd + Bild och visuell kultur). Guide visar vägen till slöjdverkstaden på Akademin Valand.

DALS LÅNGED/STENEBY

STORA HÖRSALEN/MAIN LECTURE HALL 20 min info (information in Swedish and English)

12.30 + 14.30 Information om utbildningen på grundnivå /Information about education on basic level (Otto Samuelsson)

Studenter, personal och alumner från HDK vid Steneby finns på plats och visar upp sina studentarbeten i sal 310 hela dagen 11-18! Där får man också information om utbildningen på avancerad nivå/Students, staff and alumni from HDK at Steneby are in place and shows their student work in 310 there you also get information about the education at advanced level.

KONSTHANTVERK/CRAFTS

STORA HÖRSALEN/MAIN LECTURE HALL 20 min info (information in Swedish)

12.50 + 14.50 Information om utbildningar på grundnivå (Jonas Rooth)

Studenter och lärare på KHV finns på plats och visar upp sina studentarbeten hela dagen i sina verkstäder 11-18. Professorerna från keramikkonst, smyckekonst och textilkonst kommer att vara närvarande på respektive avdelning för att informera om masterutbildningen/Professors from ceramics, jewelry and textile art will be present at each department to inform about the education at advanced level.

DESIGN

STORA HÖRSALEN/MAIN LECTURE HALL 30 min info (information in Swedish)

13.10 + 15.10 Information om utbildningen på grundnivå. Introducerar också att information om Masterprogrammet i Design och Child Culture Design kommer att äga rum på Röhsska Museum/Information about education on basic level. Introduce that information about education in Master Design and Child Culture Design will be present in Röhsska Museum (Kalle Klockars)

Studenter och lärare på design finns på plats och visar upp sina studentarbeten hela dagen på plan 4, 5 och 6. Du kan också besöka examensutställningen på Röhsska Museum/Students and teachers in design will be in place showing student work during the day at level 4, 5 and 6. You can also visit the graduate work exhibition on Röhsska Museum.

VAD HÄNDER MER UNDER DAGEN?/WHAT HAPPENS MORE DURING THE DAY?

Vill du se en utställning, delta på en workshop, se studenternas arbeten eller bara gå omkring och mingla med lärare och studenter? Läs mer om programmet på vår hemsida:

http://hdk.gu.se/sv/aktuellt/oppet-hus

 

AULAN/AUDITORUM                                                                                                                                  Här kan du träffa studenter och delta I en workshop, lyssna på musik från studenter på Högskolan för scen och musik eller gå på kvällskurs/Here you can meet students and attend a workshop, listen to music from students at the Academy of Music and Drama or go to the evening class.

INFORMATION OM PROGRAMMEN I DESIGN PÅ AVANCERAD NIVÅ/                                    INFORMATION ABOUT MASTERSPROGRAM IN DESIGN
Information about Design Master (Information in English) at Röhsska Museum. Meet up at the entrance at HDK 2.30.

Information about Child Culture Design (Information in English) at Röhsska Museum. Meet up at the entrance at HDK 4 o’clock.

Konstbiblioteket och våra verkstäder har öppet hela dagen:

http://hdk.gu.se/sv/node/9910

Art Library and all workshops are open during the day:

http://hdk.gu.se/en/workshops/workshops-gothenburg

 

Allt du behöver veta/All you need to know

Utanför Konstbiblioteket finns personal som kan svara på dina frågor i anslutning till informationstillfällena. Där kan du träffa studieadministratörer och studievägledare som bl.a svarar på frågor kring antagning/Outside the Art Library there are staff who can answer your questions in connection with the informations sessions. There you can meet student administrators and study counsellor who answer questions about admission etcetera.
Guidade turer kommer att utgå från vaktmästeriet hela dagen/Guided tours will start from outside the Janitorial all day

Guidade turer tar dig runt huset, till studenternas utställningar, till examensutställningen på Röhsska Museum eller till Slöjdlärarutbildningen på Akademin Valand/Guided tours take you around the house, to students exhibitions, to the graduation exhibition at the Röhsska Museum or to the teacher training programme in sloyd at the Academy of Valand.

Forskarutbildning/Research departement    

Doktorrandrummet på plan fyra är öppet mellan kl.15-17. Där kan du träffa HDKs doktorander.
The doctoral room on level four is open between 15-17. There you can meet HDK’s doctoral students

Konstkåren/Student Union 
Utanför HDKs café träffar du studenter från Konstkåren som berättar om sin verksamhet/Outside HDKs cafe you can meet students from the student union that will tell about their organication.

Träffa studenter från årskurs 1 i Design på plan 6/Meet students from year 1 in Design on level 6   
Studenterna berättar om utbildningen och visar sina antagningsprover/The students will tell about the education and show their admission samples.

 

Video plus-large
00:00

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.