University of Gothenburg

Mycket verkstad lite snack

Workshop, 21/11 12:00-18:00

Venue: HDK

Read plus-large

Mycket verkstad lite snack

Workshop
Tisdag 21/11, 12:00-18:00
Språk: Svenska
HDK, rum 310
Ålder: För alla som är 15 år och uppåt

Trähantverk kan vara långsamt, svårt och prövande.
Trähantverk kan vara snabbt, lätt och roligt.
Ett traditionsburet hantverk. Handfast. Kroppsligt.

Hugg med yxa. Tälj med kniv. Hyvla och gör.
Det är viktigt att göra. Vi gör för görandets skull.

Vi bygger bänkar.
Kom förbi och delta.

Workshopen hålls av Theo Rosengren och Oskar Johansson från A Makers Collective

—–

Make more – talk less

Workshop
Tuesday 21st, 12:00-18:00
Language: Swedish (open to English speakers)
HDK, room 310
Age: 15+

Woodworking can be hard, enduring and challenging.
Woodworking can be quick, easy and amusing.
A craft upheld by tradition. Sturdy. Physically engaging.
Use an axe. Carve with knives. Work with a plane. Making is important. We do for the sake of making.

This workshop is focused on making benches. Come and participate.

The workshop is led by Theo Rosengren and Oskar Johansson from A Makers Collective

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.