University of Gothenburg

Monoprinting The Exhibition

Workshop, 25/11 15:00-17:00

Venue: Röhsska Museet

Read plus-large

Monoprinting The Exhibition

Workshop
Saturday 25th, 15.00-17.00
Röhsska
Language: Swedish / English
Age: 7+

Get inspired by the design-works of the graduate show OW BAMA and learn how to create
images with the simple and fun graphic method monotyping. Drop in whenever it suits you
during the workshop.

The workshop is led by Vera Hint Kindgren

—–

Monoprinting The Exhibition

Workshop
Lördag 25/11, 15.00-17.00
Röhsska
Språk: Svenska / engelska
Ålder: Från 7 år och uppåt

Inspireras av verken i examensutställningen OW BAMA och lär dig skapa bilder med den
enkla och roliga grafiska metoden monotypi. Välkommen att droppa in och prova på när
som helst under workshopen.

Workshopen hålls av Vera Hint Kindgren

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.