University of Gothenburg

Mingel: FORM-pilot

Venue: Föreningsgatan 2

Read plus-large

Mingel: FORM-pilot

Föreningsgatan 2
Språk: Svenska/engelska
https://www.facebook.com/events/1735442570096050/

I samband med OPEN WEEK håller SAVG, ADA, Svensk Form Väst och Föreningsgatan 2 ett mingel för att berätta mer om vårt projekt: FORM-pilot!

Under tre månader med start 1 dec kommer vi (Sveriges Arkitekter Västra Götaland) att ha en tillfällig lokal tillsammans med Svensk Form Väst, ADA och ett arkitekt- och konstnärskollektiv som kallar sej “Föreningsgatan 2”. Tillsammans kommer vi att utforska, formulera och utvärdera hur en framtida ny mötesplats för formfältet skulle kunna fungera och vad den skulle kunna innehålla. Vi kommer under perioden bjuda in andra organisationer och verksamheter som kan och bör ingå i en framtida mötesplats för arkitektur, form, design, konsthantverk, mode mm i Göteborg. Kontakta oss om du vill samverka!!

Vi tjuvstartar detta med mingel som hålls i en lokal i samma hus som vi kommer att flytta in i: Jugendhuset på Föreningsgatan 2. Välkommen in så berättar vi mera!

Under minglet visas också två olika utställningar:

– B-B-B-Books håller öppet under kvällen i rummet intill. B-B-B-Books är en publiceringsplattform grundat 2011 av Klara Källström, Thobias Fäldt och 1:2:3 och är en del av Föreningsgatan 2. http://www.b-b-b-books.com

– Amina Kadribasic, Victoria Cleverby, Ariana Amacker, studenter och forskare från Business & Design arrangerar Touch imagery – workshop.

—–

Mingel: FORM-pilot

Föreningsgatan 2
Language: Swedish/English
https://www.facebook.com/events/1735442570096050/

In connection with OPEN WEEK, we; SAVG, ADA, Swedish Form West and Föreningsgatan 2, invite you to a mingle to tell you more about our new project: FORM pilot!

For three months starting 1 Dec, we (The Association of Swedish Architects in Gothenburg region) will have a temporary office/venue together with Swedish Form West, ADA and an architect and artist collective who calls themselves “Föreningsgatan 2”. Together we will explore, formulate and evaluate how a future new meeting place could work and what it could contain. During these three months we will invite other organizations and activities that may and should be included in a future meeting place for architecture, form, design, crafts, fashion, etc. in Gothenburg. Contact us if you want to cooperate!!

We start this project with mingle held in one of the rooms in the house we will move into: Jugendhuset at Föreningsgatan 2. Join us there and we will tell you more!

During the mingle there will also be two different exhibitions:

– B-B-B-Books are open during the evening in an adjacent room. B-B-B-Books is a publishing platform founded in 2011 by Klara Källström, Thobias Fäldt and 1: 2: 3 and is part of Föreningsgatan 2.  http://www.b-b-b-books.com

– Amina Kadribasic, Victoria Cleverby, Ariana Amacker, students and researchers from Business & Design arrange Touch Imagery Workshop.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.