University of Gothenburg

Let’s invent the future

Workshop, 24/11 15:00-17:00

Venue: Sjumilaskolan

Read plus-large

Let’s invent the future – Workshop by Stefanie Kraut

Workshop
Friday 24th, 15:00-17:00
Language: Swedish/English
Sjumilaskolans aula
Age: 7-12

Let’s invent the future! Children from the ages of 7 to 12 will have the opportunity to design and create an object with different materials that they imagine a function for. Three steps of designing will lead to a tool or aid to explore the existing surroundings with. How would you include your 5 senses? How do you want to explore your world? The workshop gives opportunity to get insight into design-methods and the process behind. Take part and become an inventor!

—–

Let’s invent the future – Workshop by Stefanie Kraut

Workshop
Fredag 24/11, 15:00-17:00
Språk: Svenska och Engelska
Sjumilaskolans aula
Ålder: 7-12 år

Låt oss uppfinna framtiden! Du som är barn mellan 7 och 12 år är inbjuden att, med olika material, designa och skapa ett objekt som du uppfinner en funktion för. Workshopen kommer att resultera i ett verktyg eller hjälpmedel för att utforska din omgivning. På vilka sätt kan du använda dina 5 sinnen? Hur vill du utforska din värld? Workshopen ger dig möjligheten att få inblick i designmetoder och processen bakom. Delta och bli en uppfinnare!

 

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.