University of Gothenburg

Kulturklubben

Exhibition 20/11 - 24/11

Venue: Sjumilaskolan

Read plus-large

KulturKlubben

Utställning, Workshops
Måndag-Söndag
Sjumilaskolan, Biskopsgården

KulturKlubben är ett designinitiativ som utforskar kultur utifrån barns perspektiv. Projektet är ett samarbete mellan tre nyutexaminerade masterstudenter från Child Culture Design och elever från Sjumilaskolan i Biskopsgården. Deltagarna får möjlighet att bli journalister, uppfinnare och designers.

Under Open Week kommer KulturKlubben förvandla Sjumilakskolans Aula till ett aktivt rum i form av ett temporärt kulturhus. Åskådarna får en inblick i barnens kulturmanifestationer, och bjuds in till att lämna egna avtryck i samband med utställningens aktiviteter och events.

KulturKlubbens medlemmar: Marta Szpunar, Victoria Sarria Paz, Elina Nilsson och elever från Sjumilaskolan.

Samarbetspartners: Västra Hisingen Skola i Centrum – Sjumilaskolan

—–

KulturKlubben

Exhibition, Workshops
Monday-Sunday
Sjumilaskolan in Biskopsgården

KulturKlubben is a design initiative for gathering children’s perspectives on what is the meaning of culture nowadays. The project is a collaboration between three recent graduates of Child Culture Design MA and children from Sjumilaskolan in Biskopsgården.

During the meetings participants get the opportunity to become journalists, inventors and designers. For the Open Week, KulturKlubben will turn Sjumilaskolans Aula into an active space. Visitors will get the insight to the collection of children’s manifestations of culture, and will be invited to add their own impressions during exhibition’s activities and events.

Members of KulturKlubben: Marta Szpunar, Victoria Sarria Paz, Elina Nilsson and students from Sjumilaskolan.

Project partners: Västra Hisingen Skola i Centrum – Sjumilaskolan

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.