University of Gothenburg

Walking is just catching yourself while falling over and over and over – On research practice and paths to and through academia

Talk, 20/11 13:00-15:00

Venue: HDK

Read plus-large

Walking is just catching yourself while falling over and over and over
– On research practice and paths to and through academia

TALK
MONDAY 20th, 13.00–15.00
Language: English
HDK

The road to research and research practice within academia is seldom clear or straight-forward. The choice to pursue such a path may come gradually and the actualization of such a career is often highly circumstantial and retroactively serendipitous in its character. It is a stumbling and falling which gradually turns into walking whilst learning to catch yourself. In this open session, also a module in the independent course ”Introduction to research in the arts I” Jessica Hemmings, Professor in Crafts will take a starting-point in her own stumbling which in turn will be the point of departure for a joint discussion amongst students and invited PhD-students, moderated by course-leader Henric Benesch, Associate Professor in Design.

—–

Walking is just catching yourself while falling over and over and over
– On research practice and paths to and through academia

FÖRELÄSNING
Måndag 20/11, 13.00–15.00
Språk: Engelska
HDK

Varken vägen fram till att börja forska inom akademin är sällan rak eller tydlig. Valet att påbörja en forskningskarriär är ofta något som växer fram sakta via omständigheter och tillfälligheter. Ett envetet snubblande och fallande som över tid övergår till ett gående allt eftersom man lär sig att fånga sig själv. I denna här sessionen, även en modul i den fristående kursen “Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet” kommer Jessica Hemmings, professor i Konsthantverk, dela med sig av i sitt eget snubblade till och genom akademin. Det här kommer i sin tur att vara utgångspunkten för en gemensam diskussion bland studenter och inbjudna doktorander, modererat av kursansvarig Henric Benesch, lektor i Design.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.