University of Gothenburg

KINGS, QUEENS AND CITY SECRETS: GOTHENBURG CITY WALK

City Walk 22/11 09:30-11:30

Read plus-large

KINGS, QUEENS AND CITY SECRETS: 
GOTHENBURG CITY WALK

City Walk
Wednesday 22nd, 9:30-11:30
Language: English
HDK (meeting point)

Psychogeographical walk through the inner city of Gothenburg with writer Magnus Haglund, including stops for coffees and cakes, and some magic art objects. And alternative ways of perceiving the structure of the city.

Magnus Haglund teaches creative writing at HDK since 2010 and has published the books Den nakna staden, Åke Hodell, Musikens frihet och begränsning and Lyssnare, en essä om ljud och konst. Together with sound artist Isak Eldh he runs the conceptual pop and disco project The Marble Fauns.

—–

KUNGAR, DROTTNINGAR OCH STADENS HEMLIGHETER:
STADSPROMENAD I GÖTEBORG

Stadspromenad
Onsdag 22/11, 9:30-11:30
Språk: Engelska
HDK (mötesplats)

Psykogeografisk promenad genom Göteborgs innerstad med författaren Magnus Haglund, inklusive stopp för kaffe och kakor, och ett och annat magiskt konstobjekt. Samt alternativa sätt att förstå stadens struktur.

Magnus Haglund undervisar i skrivande på HDK sedan 2010 och har publicerat böckerna Den nakna staden, Åke Hodell, Musikens frihet och begränsning och Lyssnare, en essä om ljud och konst. Tillsammans med ljudkonstnären Isak Eldh driver han det konceptuella pop och discoprojektet The Marble Fauns.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.