University of Gothenburg

Flowers of evil

Workshop, 22/11 11:00-16:00

Venue: HDK

Read plus-large

Flowers of evil

Workshop
Onsdag 22/11, 11:00-16:00
Språk: Svenska
HDK rum 310

Moder Jord slår tillbaka – och nu äter växterna upp människorna istället för tvärtom..! Kom och bygg bestialiska blommor och vidunderliga växter med Anna Ryding, bygglekplatsen, och Karin Kent Grundberg, student på Metallgestaltning, HDK vid Steneby.

—–

Flowers of evil

Workshop
Wednesday 22nd, 11:00-16:00
Language: Swedish
HDK room 310

Mother earth strikes back – this time plants are eating humans! Come along and create beastly flowers and wild plants with Anna Rydling, bygglekplatsen, and Karin Kent Grundberg, student at Metal Art, HDK at Steneby.

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.