University of Gothenburg

Ett formidabelt snedsteg / A Formidable Mishap

Exhibition, 20/11 - 25/11

Venue: Riksarkivet

Read plus-large

Ett formidabelt snedsteg

Utställning
Måndag-Fredag
Riksarkivet, Arkivgatan 9A

– Välj en detalj, blås sedan upp den likt en överdrift. Låt ovisshet och oordning uppsluka och vilseleda dig.

– Titta hur imitationen stretchar, dirigerar och motstår.

Det framställda är ett nedslag i Eva Erwander och Pontus Johanssons rörliga process. Ett vykort från en resa och ett avslut på ett gemensamt konstnärligt utvecklingsprojekt, utfört på HDK.

Vi samlar, översätter, gör, kopierar och låter det sedan fogas samman. I mitten av rummet en serie gemensamma formationer, åtföljda av listade instruktioner och genomförda workshops.

—–

A Formidable Mishap

Exhibition
Monday-Friday
Riksarkivet, Arkivgatan 9A

Pick a detail, then blow it up like an exaggeration. Let uncertainty and disorder swallow and mislead you.

– See how the imitation stretches, instructs and resists.

A display of Eva Erwander’s and Pontus Johansson’s variable process. A postcard from a travel, a closure of an artistic development project (konstnärligt utvecklingsarbete) done at HDK.

They collect, make, challenge, copy, compare and then meld it together. In the middle of the room a series of joint formations, accompanied by completed workshops and listed instructions.

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.