University of Gothenburg

D.I.T. – DO IT TOGETHER

Workshop, 21/11 & 25/11

Venue: Konstkollektivet

Read plus-large

D.I.T. – DO IT TOGETHER

WORKSHOP
TUESDAY 21ST, 16:00-19:00
SATURDAY 25TH, 13:00-15:00
KONSTKOLLEKTIVET, PIXBOVÄGEN 5 MÖLNDAL
LANGUAGE: ENGLISH / SWEDISH
ALL AGES ARE WELCOME!

The goal of the workshop is to test collaboration between different users of the city, to find common ground in furniture and to open a discussion about interaction within shared space.
What happens when the users replace the designers when creating urban furniture? Skaters team up with non-skaters to get a tailored piece of furniture.

You are invited to be a part of the workshop where in the first phase( 21.11.2017) we’re going to sketch and make prototypes out of cardboard and paper to try them out with fingerboards. At the end of the first phase all of us have a chance to vote for the favourite piece that we will build and test in the second phase(25.11.2017) together.

The workshop is led by Erik-Hugo Pajos within collaboration with KonstKollektivet, HDK, Sveriges Skateboardförbund, Pop Up Bygglekplatsen, Mölndals Skateboardförening and Mareld Landskapsarkitekter.

WELCOME!

—–

D.I.T. – DO IT TOGETHER

WORKSHOP
TISDAG 21/11, 16:00-19:00
LÖRDAG 25/11, 13:00-15:00
KONSTKOLLEKTIVET, PIXBOVÄGEN 5 MÖLNDAL
SPRÅK: ENGELSKA / SVENSKA
ALLA ÅLDRAR ÄR VÄLKOMNA!

Under denna workshop undersöker vi möbler i det offentliga rummet och öppnar upp för en diskussion om hur olika grupper av människor använder dessa på olika sätt.

Vad händer när användarna byter plats med designers och de skapar stadsmöblerna själva? Skateboardåkarna och andra användare bildar team för att tillsammans skapa en skräddarsydd möbel.

Du är inbjuden att vara en del av workshopen, där vi i första fasen (21.11.2017) skissar och gör prototyper ur papp och papper för att prova dem med fingerboards. I slutet av den första fasen röstar vi fram vårt favoritförslag som vi sedan gemensamt kommer att bygga och testa i andra fasen (25.11.2017).

Workshopen hålls av Erik-Hugo Pajos i samarbetet med KonstKollektivet, HDK, Sveriges Skateboardförbund, Pop Up Bygglekplatsen, Mölndals Skateboardförening och Mareld Landskapsarkitekter.

VÄLKOMMEN!

 

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.