University of Gothenburg

Design Stories

Open Studio, 24/11 13:00-16:00

Venue: Design Stories

Read plus-large

Design Stories

Tredje Långgatan 13A
Fredag 24/11, 13:00-16:00

Design Stories visar sin ateljé och delar med oss av erfarenheter och berättar hur vi jobbar. Vi ställer ut några av våra produkter från vårt senaste projekt Odla bostaden och kanske ett och annat smått och gott.

Karta över alla Open Studios —->

—–

Design Stories

Tredje Långgatan 13A
Fredag 24/11, 13:00-16:00

Visit Design Stories studio and share experiences from our work. We exhibit some products from our latest project The Art of Farming the Home and maybe some other bits and bobs.

Map of all the Open Studios —->

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.