University of Gothenburg

Design-berättelser / Design stories

Cancelled / Inställd

Venue: HDK

Read plus-large

We’re sorry to say that this event has been cancelled

Design Stories.

Workshop
Friday 24th, 13:00-15:00
Language: Swedish and English
HDK

Are you interested in how a piece created from your experience can grow into a new universe through design?

Starting with a memory of your own, we investigate how a story can take a scenographic form and how, in collaboration with others,  a piece of you can be visualized three-dimensional in space. Together we investigate how stories, images and the space we are in affect each other.

We use methods from creative writing, graphic novels, and spatial design. No prior knowledge of design or storytelling is required.

Registration is required as available places are limited to 15. Sign up by email to [email protected] before the 20th of November.

The workshop is led by Mirjana Vukoja and Linda Holmer,  both teachers in design at HDK.

—–

 

Tyvärr är denna workshop inställd

Design – berättelser.

Workshop
Fredag 24/11, 13:00-15:00
Språk: Svenska och Engelska
HDK

Är du intresserad av att se hur en skärva av ditt liv genom bild och berättelser från andra kan växa sig till att bli en alldeles egen värld?

Med utgångspunkt i en egen minnesbild jobbar vi oss fram till hur en berättelse kan ta en scenografisk form och hur vi i samverkan med andra kan låta en smula av dig synliggöras tredimensionellt i rummet. Tillsammans undersöker vi hur berättelser, bilder och rummet vi befinner oss i påverkar varandra.

Vi använder oss av metoder inom kreativt skrivande, serieberättande och rumslig gestaltning. Ingen förförståelse eller förkunskap krävs. Vi vänder oss till dig utan tidigare erfarenhet inom design till såväl konst- och designstudenter. Målet är att vi alla efter dagen skal få syn på saker vi tidigare inte visste.

HDK står för material.

Anmälan krävs då antalet platser är begränsat till 15 st. Anmäl dig genom att maila till [email protected] senast den 20/11.

Workshopen leds av Mirjana Vukoja och Linda Holmer, som båda är lärare i design på HDK.

 

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.