University of Gothenburg

Design BA2 Short film exhibition

Exhibition, 20/11 - 25/11

Venue: HDK

Read plus-large

Design BA2 Short film exhibition

Utställning
Måndag-Lördag
HDK, 332

Utställningen visar ett trettiotal kortfilmer gjorda utifrån studenternas utforskande processer. Filmerna är delresultat av den tio veckor långa kursen Utforskande designarbete, som ges i årskurs 2. Kursens syfte är att studenten ska få erfarenhet av ett utforskande arbetssätt i designprocessen. Ett utforskande förhållningssätt är – tillsammans med träningen av gestaltningsförmågan och den kritiska reflektionen – grunden till ett konstnärligt förhållningssätt. Genom ett öppet och nyfiket konstnärligt förhållningssätt tränas förmågan att se de möjligheter som uppenbarar sig i arbetsprocessen, och förmågan att hantera osäkerheten i ett konstnärligt arbete stärks.

Illustration av Elisabeth Pavon

Design BA2 Short film exhibition

Exhibition
Monday-Saturday
HDK, 332

In the exhibition some thirty short films on and from the students explorative processes are shown. The films are part of the result from the ten weeks long course Explorative design work that runs in the second year. The aim of the course is to give the students experience of an explorative approach to design work. An explorative approach – together with training in giving form and expression, as well as the development of a critical reflexive side – lays the foundation to an artistic design approach. Through an open and curious artistic approach the ability to see possibilities in the design process is trained, and the ability to deal with uncertainty in artistic work is strengthened.

Illustration by Elisabeth Pavon

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.