University of Gothenburg

Den förlorade materialiteten / The Lost Materiality

Exhibition, 20/11 - 25/11

Venue: HDK

Read plus-large

Den förlorade materialiteten: en bildbaserad utställning av Konsthantverk MA 2

Utställning
Öppen Måndag-Lördag
HDK

Vad händer med ett objekt när materialiteten förloras i en avbild? Vad säger avbilden om objektets innebörd?

Konsthantverk handlar till stor del om det taktila, om materialets fysiska och berättande egenskaper. Genom denna utställning vill vi undersöka vad som händer med tolkningen av objektet genom digitala representationer och i det skrivna ordet.

Vad går förlorat och vad kan tillföras när vi använder system där alla objekt representeras utifrån samma tekniska förutsättningar?

Deltagare:
Klara Espmark
Hanna Larsson
Maja Michaelsdotter Eriksson
Lotta Grimborg
Sanna Wallgren
Sanna Lindholm
Ania Pauser
Åsa Lind

—–

The Lost Materiality: an image based exhibition by Crafts MA 2

Exhibition
Open Monday-Saturday
HDK

What happens with an object when its materiality is lost in an image? What does the representation say about the content of the object?

Craft is in many ways about tactility, about the physical and narrative characteristics of the material. Through this exhibition we investigate what happens with the understanding of the object in digital representations and through the written word. 

What gets lost and what might get added when we use systems where all objects are represented through the same technical conditions?

Participants:
Klara Espmark
Hanna Larsson
Maja Michaelsdotter Eriksson
Lotta Grimborg
Sanna Wallgren
Sanna Lindholm
Ania Pauser
Åsa Lind

 

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.