University of Gothenburg

Daniel Rybakken

Talk 22/11 18:00-19:00

Venue: Stadsbiblioteket / Gothenburg City Library

Read plus-large

Daniel Rybakken

Föreläsning
Onsdag 22/11, 18:00-19:00
Språk: Svenska, Norska
Göteborgs stadsbibliotek, trappscenen

Daniel Rybakken kommer att prata om sitt arbete med ljus och dagsljus samt hur det påverkar oss undermedvetet – hur kan vi återskapa det som händer? Han kommer också att prata om sitt arbete med möbler, om vilket tema och formuttryck som kopplar ihop projekten och vilken parameter som definierar ett konceptuellt galleriobjekt kontra ett objekt för serieproduktion?

 

Daniel Rybakken

Talk
Wednesday 22nd, 18:00-19:00
Language: Swedish, Norwegian
Gothenburg City Library, trappscenen

Daniel Rybakken discourse is about his work with light and daylight and how it affects us subconsciously – how can we restore what’s happening by ourselves? He will also talk about his work with furniture, what theme and form expression that connects the projects and which parameter defines a conceptual gallery object versus a series production object?

Foto/Photo: Kalle Sanner och/and Daniel Rybakken

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.