University of Gothenburg

Daylight and Objects – Daniel Rybakken

Exhibition, 20/11 -26/11

Venue: Stadsbiblioteket / Gothenburg City Library

Read plus-large

Daylight and Objects – utställning av Daniel Rybakken

Utställning
Måndag-Söndag
Stadsbiblioteket

Årets pristagare är Daniel Rybakken, norsk ljus- och möbeldesingner som har vunnit flera internationella priser för sin design. Med noggrannhet och precision arbetar han fram sina objekt. Hans designprocesser tar tid, att jobba med ljus tar tid. Han testar, utforskar och undersöker för att få fram den rätta känslan.

Daniel funderar på vad ljuset kan göra med människors undermedvetna, hur dagsljuset påverkar oss och vår miljö. Vad kan en lampa skapa i ett rum beroende på var den är placerad? Hur kan ett rum kännas litet, mörkt och instängt en sen novemberkväll medan det känns stort, luftigt och ljust en tidig junimorgon?

Design är inte bara en färdig produkt som du kan köpa i affären. Det är också själva processen som sker när designen tas fram. Det är också en upplevelse.

Utställningen pågår 5 november 2017 – 18 februari 2018 på Göteborgs Stadsbibliotek, Götaplatsen. Fri entré

Utställningen arrangeras av Röhsska Museet
http://rohsska.se/besok-rohsska-museet/valkommen-hit/14082/


Daylight and Objects – Daniel Rybakken

Exhibition
Monday-Sunday
Gothenburg City Library

This year’s winner of the Torsten and Wanja Söderberg Prize is Daniel Rybakken, a lighting and furniture designer whose work has won several international awards. The development of his objects is characterised by accuracy and precision. His design processes take time – working with natural light takes time. He tests, researches, and studies tirelessly to get exactly the right feel.

Daniel reflects on what light can do to people’s subconscious, and how daylight affects us and our environment. What can a lamp create in a room depending on its location? How can a room feel small, dark, and stuffy on a late November evening, yet feel large, airy, and bright on an early June morning?

Design isn’t just a finished product you can buy in a store – it’s the whole process of development; an experience. This is what Daniel wants to convey in his exhibition “Daylight entrance”, named after one of his objects. In a photograph, Daniel caught the object “Daylight entrance” which evokes the feeling one has when daylight affects an entire room.

The exhibition takes Place at the City Libarary in Gothenburg, Götaplatsen, 5 November 2017 – 18 February 2018. Free entrance.

The exhibition is produced by Röhsska Museet
http://rohsska.se/besok-rohsska-museet/valkommen-hit/14082/

Foto/Photo: Kalle Sanner och Daniel Rybakken

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.