University of Gothenburg

Avpublicera sanningar, Röhsska museet

Workshop, 20/11 11:00-13:00

Venue: Röhsska Museet

Read plus-large

Avpublicera sanningar

Workshop
Måndag 20/11, 11.00-13.00
Språk: Svenska
Röhsska
Ålder: 10-16 år

20 platser, först till kvarn!

Detta är ett visuellt projekt om hur informationsväggen innehåller visuella normer. Projektet handlar om att ”avpublicera” designbeslut som finns publicerade på fem av Göteborgs informationsväggar och sedan använda materialet för att upplysa om visuella normer. Workshopen kommer att fokusera på en av metoderna som har använts under projektet. Metoden heter ”bilder och dess kontexter” och är kopplad till representation. I workshopen kommer materialet som togs ner och användes under projektet att finnas tillgängligt. Övrigt material för workshopen kommer att finnas på plats för att kunna skapa något medan vi diskuterar ämnet.

Workshopen hålls av Gilma Sobrino

—–

Unpublishing truths

Workshop
Monday 20th, 11.00-13.00
Language: Swedish (open to English speakers)
Röhsska
Age: 10-16

20 seats, first comes first!

This is a visual project about how the information wall contains visual norms. The project is about ”unpublishing” design decisions that have been published on five of Gothenburg’s information walls. The material was then used to highlight visual norms in the space. The workshop will focus on one of the methods that have been used in the project. The method is called ”images and contexts” and is connected to representation. The material that was unpublished and used in the project will be available during the workshop. Other material for the workshop will be provided to create something while we are discussing the subject.

The workshop is led by Gilma Sobrino

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.