University of Gothenburg

EAT workshop: The Expanding Table

Workshop, 24/11 11:00-15:00

Venue: HDK

Read plus-large

EAT workshop
The Expanding Table

Workshop
Friday 24th, 11.00-15.00
Language: Swedish and English

Starting from the free standing course EAT – food culture, materiality and design, we invite to an open and unpredictable growing table with food culture and design in focus.

We will collect, scale, hack, draw, write, present, document and talk.

No pre-registration, no maximum number of participants. Everyone is welcome!

 

—–

 

ÄTA workshop
The Expanding Table

Workshop
Friday 24th, 11.00-15.00
Språk: Svenska och engelska
HDK

Med utgångspunkt ur den fristående kursen ÄTA – matkultur, materialitet och design bjuder vi in till ett öppet och oförutsägbart växande bord med matkultur och design i fokus.

Vi kommer samla, skala, hacka, rita, skriva, presentera, dokumentera och samtala.

Ingen föranmälan, inget maxantal av deltagare. Alla är välkomna!

 

———-

 

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.