University of Gothenburg

Maskin + Hjul + Sjumilaskolan, Design Lab S

Workshop 22/11 15:00-18:00

Venue: Sjumilaskolan

Read plus-large

Maskin + Hjul + Sjumilaskolan, Design Lab S

Workshop
Onsdag 22/11, 15:00-18:00
Sjumilaskolan
Språk: Svenska
Ålder: 8 år och uppåt

Alla borde ha möjlighet att designa hur världen ser ut och fungerar. Design Lab S vill arbeta
för allas rätt att uttrycka erfarenheter och perspektiv i form av estetiska intryck.

Tillsammans med konstnärligledaren Samir Alj Fält och projektledaren Alicia Donat-Magnin:
möjlighet att få delta i en kollektiv designprocess enligt Design Lab S modell. Med de
förutsättningar och behov som finns i området så ska deltagarna själva lösa ett problem
tillsammans.

Man kommer att få möjlighet att prova på arbetstekniker, pedagogik, verktyg och material
från Design Lab S. Resultatet kommer att lämnas kvar och kunna användas på plats av
invånarna.

—–

Machine + Wheels + Sjumilaskolan, Design Lab S

Workshop
Wednesday 22nd, 15:00-18:00
Sjumilaskolan
Language: Swedish
Age: 8+

Everyone should have the opportunity to design how the world looks and works. Design
Lab S wants to work for everyone’s right to express experiences and perspectives in the
form of aesthetic impressions.

Samir Alj Fält and Alicia Donat-Magnin invite you to participate in a collective design
process, according to the Design Lab S model. We will work together, taking into
consideration the conditions and needs of the surrounding area.

You will have the opportunity to try working techniques, teaching methods, tools and
materials from Design Lab S. Our collectively created result will be left behind to be used by
local inhabitants.

—–

Design Lab S is a collective design studio in Skärholmen Stockholm. With the conviction that everyone should have the chance to design how the world looks and work, Design Lab S wants to work for everyone’s right to express experiences, experiences and perspectives in the form of aesthetic impressions in the present time. Since 2013 Design Lab S engages professional designers and children between 8 and 15 years in collective creation processes. Since 2015, 80 years + are also welcome. Together we explore design processes, experiment with materials and manufacturing techniques and explore new aesthetic expressions. The children who visit Labbet are invited as equal employees, with equal resources in the design process as professional designers.

The workshop is made in collaboration with the organisation Art inside Out. In the fall of 2017 Samir Alj Fält took part in a design residency in Falkenberg arranged by Art Inside Out.

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.