University of Gothenburg

Är design bara för vuxna?

Workshop, 21/11 15:00-16:30

Venue: Sjumilaskolan

Read plus-large

Är design bara för vuxna?

Workshop
Tisdag 21/11, 15:00-16:30
Sjumilaskolan

Prova att designa dina egna leksaker med Feltive!
Koppla ihop filtmodulerna och skapa en hund, ett rymdskepp, eller ett slott! Du är uppfinnaren, så det är du som bestämmer!

Feltive är en filtkonstruktionsleksak som ger barn nya möjligheter att utforska sin egen kreativitet. Att uppfinna med Feltive stärker barns fantasi, motorik och förståelse för rumslighet. Leksaker designade med Feltive har en mjuk och varm känsla.
Feltive är framtagen tillsammans med förskolelärare och läkare i Estland, men har även testats i holland av terapeuter.

Workshopen hålls av Eva Liisa Kubinyi.
Workshopen är uppdelad i två sessioner och 6 deltagare kan delta i varje session som varar i 30 minuter. 15 minuters paus mellan sessionerna. Först till kvarn.

www.feltive.com

Design only for grown ups?

Workshop
Tuesday 21st, 15:00-16:30
Sjumilaskolan

Kids design their own toys with Feltive!
Just connect the felt modules and create a dog, spaceship or a castle! You are the inventor! You decide!

Feltive is a felt construction toy that gives children a new way to explore their creativity by connecting felt modules. Inventing with Feltive encourages children’s imagination! Moreover, Feltive strengthens the child’s fine motor skills and spatial insight. Toys created by the children have a warm and comfortable feel.
Feltive was co-created with Estonian health care experts and kindergarten teachers. Additionally, it has been tested by Dutch therapists.

The workshopen is led by Eva Liisa Kubinyi.

www.feltive.com

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.