University of Gothenburg

About

Read plus-large

Open Week
Gothenburg Design Festival powered by HDK
20-26 November 2017

Welcome to Gothenburg Design Festival 2017. Through exhibitions, events, classes, workshops and talks, HDK – Academy of Design and Crafts in cooperation with cultural organisations invites the public to explore new ideas about learning, work and social equality, in relation to this year’s curatorial question of ”Open”. Backed by partners, students, alumni, staff, technicians as well as local and international practitioners who are committed to creating a supportive climate, Open Week encourages learning to see, to think, to make and to reflect.

Open Week consists of eight platforms located at venues and institutions across the city and surrounding areas, reflecting upon different aspects of ”Open”.

—–

Open Week
Gothenburg Design Festival powered by HDK
20-26 November 2017

Välkommen till Gothenburg Design Festival 2017. HDK – Högskolan för design och konsthantverk bjuder in allmänheten att utforska nya idéer inom lärande, arbete och social jämlikhet, i relation till det curatoriella temat för årets festival – ”öppen”. I samarbete med samarbetspartners, studenter, alumner, personal, tekniker, såväl som lokala och internationella utövare vilka arbetar med att skapa inkluderande miljöer, uppmuntrar Open Week till att se, tänka, skapa och reflektera.

Open Week består av åtta plattformar belägna på mötesplatser och institutioner runtom i staden och angränsade områden. Där varje platform belyser olika aspekter av ”öppen”.

 

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.