University of Gothenburg

OW JOURNAL – Editorial Statement

Read plus-large

 

To new readers: we are very happy to welcome you to the publishing platform and living exhibition space of OW Journal. OW Journal makes public the inner workings of Open Week and HDK – the work of students, staff and guest editors alike. The journal operates a learning by failing policy, presenting workflow in progression and therefore is in a constant state of flux. The site is as such a virtual testing ground, constantly evolving and changing.

——

Till nya läsare, vi välkomnar er till publiceringsplattformen och det organiska utställningsrummet, OW journal. OW Journal offentliggör Open Weeks och HDKs inre arbetsprocesser – arbetsinsatser från studenter, personal och gästredaktörer. Tidskiften tillämpar en lära-genom-att-misslyckande policy, genom presentation av arbetsflöde i varande och är därför i ett varaktigt tillstånd av förändring. Sajten är på så sätt ett försöksområde, i ständig utveckling och omvandling.

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.