University of Gothenburg

CURRENT!

Read plus-large

CURRENT EXHIBITORS/GUST EDITORS

⇨ Hanna Bergman / The Reading School / SHE’S A SHOW. In the OW Journal, she wants to explore the aspects of ”open” in relation to communication and reading in ”the Post-Internet Era”. The area of interest revolves around an engagement with multifaceted content such as literature and art, in forms of text, audio and imagery.

Bergman is specialized in editorial- and communication design within the cultural field across Scandinavia. Alongside customer-related tasks, she is the initiator of the concept The Reading School.

SHE’S A SHOW is a digital audiovisual platform, by musician Miriam Karpantschof & poet Mette Moestrup, to investigate and exchange feminist aesthetics in the Nordic region. The project includes the involvement of women in technology in relation to the issue of feminist aesthetics as an activist expression.

The Reading School encourage a new experimental way of communication. With an open-minded working environment Reading School began to investigate of the act of reading. The Reading School is a social platform to create workshops and talks, inviting the public to engage with these topics.

⇨ Byggstudio is a Swedish-Norwegian design studio founded in 2006 by graphic designers Hanna Nilsson & Sofia Østerhus. Byggstudio works with both commissioned and self-initiated projects focusing on three-dimensional graphic design in public space and environments.

In OW Journal Byggstudio will narrate there participation in Designresidenset Skapa drömmar – forma platser, arranged by Art Inside Out 2017 in Falkenbergs kommun. Byggstudio contributed to the construction of a new city park based on the interest in public processes regulating the shape of commons and the potentials for synergy between design, architecture and craft.

When: Gradually, keep updated

❐ Image: The artist Jenna Sutela gave the talk Microbes I Have Known and Loved and screened the video work ‘Nam-Gut’ (the microbial breakdown of language) at The Reading School in 2017.

AKTUELLA UTSTÄLLARE/GÄSTREDAKTÖRER

⇨ Hanna Bergman / The Reading School / SHE’S A SHOW. I OW Journal vill hon undersöka aspekter av ”öppen” i relation till kommunikation och läsande efter ”internets inträde”. Intresseområdet omfattas av ett engagemang för mångfacetterat innehåll som litteratur och konst, i form av text, ljud och bilder i ett samspel.

Bergman är specialiserad på redaktionell- och kommunikations design inom det nordiska kulturfältet. Vid sidan om kundrelaterade uppdrag är hon initiativtagare till konceptet The Reading School.

SHE’S A SHOW är en audivisuell plattform, av musiker Miriam Karpantschof & poet Mette Moestrup, som undersöker och skapar utbyten för feministisk estetik i den nordiska regionen. Projekten inrymmer kvinnlig deltagande inom teknologi i relation till frågeställningar om feministisk estetik som aktivistsikt uttrycksform.

The Reading School uppmuntrar nya experimentella kommunikationsformer. I en arbetsmiljö öppen för nya idéer, börjande Reading School undersöka läsning i ett vidare begrepp. The Reading School är en social plattform som arrangerar workshops och samtal, där deltagaren kan fördjupa sig i dessa ämnen.

⇨ Byggstudio är en svensk-norsk designstudio grundad 2006 av designer Hanna Nilsson & Sofia Østerhus. Byggstudio arbetar med uppdrag och självinitierade projekt med fokus på tredimensionell grafisk design i offentliga miljöer.

I OW Journal kommer Byggstudio redogöra för sin medverkan i Designresidenset Skapa drömmar – forma platser, som arrangerades av Art Inside Out 2017 i Falkenbergs kommun. Byggstudio arbetade med utformandet av en ny stadspark och intresserar sig särskilt för de offentliga processer som styr utformandet av offentliga miljöer och potentialen i samverkan mellan områdena design, arkitektur och konsthantverk.

När: Allteftersom, håll dig uppdaterad

❐ Bild: Konstnären Jenna Sutela höll föreläsningen Microbes I Have Known and Loved och visade videoverket ‘Nam-Gut’ (the microbial breakdown of language) på The Reading School 2017.

 

Festival

plus-large

Your browser is old. The site might not work as expected. Please upgrade.